UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018. Với mục đích: Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo định kỳ nhằm đánh giá thực trạng đời sống người dân; việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo của từng địa phương; xác định hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo. Qua đó phân tích, thống kê lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin) để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019; đồng thời cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý theo quy định.

Theo đó: Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, trực tiếp với từng hộ, người dân đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân, không bỏ sót đối tượng, phản ánh đúng thực trạng nghèo tại từng địa phương; xác định đúng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, không trùng lắp.

Tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018: Theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Phương pháp rà soát: Thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập (trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy đổi từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá tài sản, cụ thể: 700.000 đồng tương ứng 120 điểm; 900.000 đồng tương ứng 140 điểm; 1.000.000 đồng tương ứng 150 điểm; 1.300.000 đồng tương ứng đương 175 điểm và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thời gian tổ chức triển khai thực hiện: Công tác rà soát được thực hiện từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005093
Views Today : 97
Views This Month : 2025
Views This Year : 4514
Total views : 65054
Language
Skip to content