Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 14/01/2019 về Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nhằm tiếp nối và đẩy mạnh các kết quả đạt được trong năm 2018, chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 là: “Kinh doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền vững”.

Hình ảnh mít tinh ngày 15-3
Hình ảnh mít tinh ngày 15-3

Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trên địa bàn tỉnh trong suốt cả năm, tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. Trong đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 sẽ được tổ chức trong tháng 3 năm 2019.

Với mục đích tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từng bước đưa công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước; nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các trường Trung học Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả với các hoạt động chính như: Phát tờ rơi nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thành phố Bắc Kạn; tổ chức diễu hành bằng xe máy trên các tuyến đường chính thành phố Bắc Kạn; tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các trường Trung học Phổ thông, Cao đẳng, Trung cấp đóng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và tổ chức các chương trình tri ân người tiêu dùng.

Ngoài ra, các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong tháng 3/2019. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – Ngày 15/3, các quy định khác của pháp luật có liên quan về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2019 trên cơ sở xây dựng chương trình, hình thức hoạt động phù hợp theo nội dung, lĩnh vực của từng ngành, đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 góp phần tuyên truyền đến người tiêu dùng về các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cũng như khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

Triệu Thị Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 113
Views This Month : 3776
Views This Year : 11684
Total views : 72224
Language
Skip to content