Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý II năm 2024

Trong quý I năm 2024, tình hình kinh tế của tỉnh có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì cao hơn so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chưa đạt so với kịch bản đã đề ra, khu vực công nghiệp – xây dựng tốc độ phát triển còn chậm. Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã banh hành Văn bản số 2237/UBND-TH ngày 08/4/2024 yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; tranh thủ tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức để phấn đấu cao nhất thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra là trên 8%; trong đó, tập trung thực hiện những nội dung chủ yếu như sau:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện thành phố quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh về ban hành kịch bản tăng trưởng từng quý năm 2024; các Thông báo, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, mặt bằng để tăng cường thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách dự kiến hoàn thành trong năm 2024, nhất là các dự án sản xuất công nghiệp góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp (chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết, nguồn nước; thực hiện tốt các giải pháp cụ thể phòng chống mưa đá, hạn hán, thiếu nước, cháy rừng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; tăng cường phát triển các vùng nguyên liệu, sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng hàng hóa nông nghiệp; sử dụng hiệu quả diện tích đất dưới tán rừng tự nhiên để đẩy mạnh phát triển các loại cây dược liệu, cây trồng có giá trị gia tăng cao; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, khai thác tối đa diện tích rừng trồng theo kế hoạch.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay, có giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn cho nền kinh tế; hướng nguồn vốn tín dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp chế biến.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tranh thủ thời gian trước khi bước vào mùa mưa tập trung thi công các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, dự án hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp. Sở Công Thương đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh và thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án để tạo dư địa tăng trưởng mới.

Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã làm cơ sở để thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách.

Sở Công Thương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phân phối hàng hóa thông qua nền tảng số, thương mại điện tử để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tham mưu triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các thị trường lớn, tiềm năng; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn của nước đối tác xuất khẩu. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện kịch bản tăng trưởng ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức tốt Tuần văn hóa du lịch Bắc Kạn năm 2024, hướng tới tổ chức thành công Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV – Bắc Kạn năm 2024. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức xúc tiến, quảng bá du lịch, nhất là dịp cao điểm du lịch hè năm 2024; thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch nhằm thu hút được tối đa khách du lịch đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh quản lý thu thuế thương mại điện tử, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu và dịch vụ ăn uống, nhà hàng…/.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content