Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, ngày 02 tháng 02 năm 2018 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SCT về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 với mục đính, yêu cầu cụ thể như sau:

Bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm tại đơn vị; các TTHC thực hiện đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện các TTHC; đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Chi tiết Kế hoạch số 07/KH-SCT xem tại đây.

                                                                             Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content