Xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Công Thương được giao chủ trì các đơn vị liên quan tham mưu soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, trình UBND tỉnh ban hành trong Quý III năm 2023.

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, hiệu quả hoạt động của các chợ và đề xuất của một số địa phương, đơn vị, hiện nay, Sở Công Thương đã xây dựng xong Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo nội dung Dự thảo Quyết định được hoàn thiện, đầy đủ, đồng thời, Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh phù hợp, phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trong thời gian tới, Sở Công Thương đăng tải để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho Dự thảo Quyết định. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bổ sung thêm ý kiến góp ý khác cho dự thảo để Sở Công Thương xem xét, tổng hợp theo quy định.

Dự thảo Quyết định xem tại đây.

Thuyết minh Dự thảo Quyết định xem tại đây.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Công Thương Bắc Kạn trước ngày 30/6/2023 theo địa chỉ: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để tổng hợp./.

Sở Công Thương Bắc Kạn


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 93
Views This Month : 2032
Views This Year : 21995
Total views : 82535
Language
Skip to content