Trang chủDịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng...

Nhằm duy trì kết quả các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) của các chỉ số đạt tỷ lệ điểm tối đa...

UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa đối với 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 về việc thông qua phương án đơn giản hóa...

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị về việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục...

Năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số là một trong những...

Công bố ban hành mới TTHC thuộc lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương...

Ngày 23/5/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành...

Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết...

Nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTHC, giải quyết...

Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể trong chuyển đổi số

Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban...

Bắc Kạn tăng 4 bậc xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số...

Sở Công Thương giảm mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi nộp hồ sơ theo hình...

Thực hiện Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư...

Công bố ban hành mới thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của...

Ngày 17/4/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành...

Bắc Kạn tăng 4 bậc xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content