Trang chủTin tứcThông tin khen thưởng - xử phạt

Thông tin khen thưởng - xử phạt

Cụm thi đua số III tổ chức sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 17/02/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-BCT phân chia Khối, Cụm thi đua của ngành Công Thương. Theo Quyết...

Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 6/7/2023, tại Hội trường Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh,...

Sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh cũng như kế hoạch tổ chức...

Quy định xét, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ; xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh...

Chi tiết xem Quyết định tại đây, Quy định kèm theo Quyết định tại đây./. Hoàng Huyền

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Thực hiện Kế hoạch số 458/KH-UBND ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về xây dựng, nhân rộng mô hình, gương...

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Với mục đích tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong đơn...

Sở Công Thương Bắc Kạn nằm trong Cụm thi đua số III gồm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc Bộ 1

Ngày 17/02/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 309/QĐ-BCT phân chia Khối, Cụm thi đua của ngành Công Thương. Theo Quyết định, Bộ...

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023

Nhằm tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể...

Sở Công Thương tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2022

Lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm...

Năm 2022, có 04 sáng kiến, giải pháp quản lý của cá nhân được công nhận

Thực hiện các hướng dẫn, quy định về công tác thi đua, khen thường, quy định đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content