Trang chủTin tứcCác văn bản xin ý kiến, góp ý của Sở Công thương

Các văn bản xin ý kiến, góp ý của Sở Công thương

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh...

Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, tập trung phát triển cụm công nghiệp, theo Phương án phát triển Cụm...

Xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực...

Thực hiện Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của...

Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh...

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004672
Views Today : 79
Views This Month : 3513
Views This Year : 3513
Total views : 17939
Language
Skip to content