Trang chủTin tứcCác văn bản xin ý kiến, góp ý của Sở Công thương

Các văn bản xin ý kiến, góp ý của Sở Công thương

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến...

Thực hiện Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng văn bản...

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03...

Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Bộ Công Thương có Công văn số 2122/BCT-TTTN về việc góp ý nội dung Tờ trình và dự...

Xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...

Thực hiện Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về xây dựng văn...

Tiếp tục lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng...

Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của...

Xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng...

Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của...

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh...

Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, tập trung phát triển cụm công nghiệp, theo Phương án phát triển Cụm...

Xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực...

Thực hiện Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của...

Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh...

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005259
Views Today : 93
Views This Month : 2032
Views This Year : 21995
Total views : 82535
Language
Skip to content