Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, tập trung phát triển cụm công nghiệp, theo Phương án phát triển Cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy hoạch 27 Cụm công nghiệp với tổng diện tích 903,4ha (giai đoạn 2021-2030 là 676,4ha). Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 06 CCN được thành lập với tổng diện tích 218,4 ha, cụ thể:

– Cụm công nghiệp Huyền Tụng được thành lập theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 với quy mô diện tích 16 ha tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Bắc Kạn làm Chủ đầu tư; được UBND thành phố Bắc Kạn phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định 2522/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020.

(Ảnh Quy hoạch chi tiết CCN Huyền Tụng)

– Cụm công nghiệp Cẩm Giàng được thành lập theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020 với quy mô diện tích 43,0 ha tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là Công ty Cổ phần Nhựa đường dầu khí Việt Nam; được UBND huyện Bạch Thông phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022.

– Cụm công nghiệp Quảng Chu được thành lập theo Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 trên cơ sở thay đổi chủ đầu tư từ Công ty mẹ – Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Onsen Fuji (đã được giao làm chủ đầu tư tại Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020) cho Công ty con – Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn với quy mô diện tích 74,4 ha tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới; Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn, được UBND huyện Chợ Mới phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021.

– Cụm công nghiệp Vằng Mười được thành lập theo Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 với quy mô diện tích 15 ha tại xã Trần Phú, huyện Na Rì do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương) làm chủ đầu tư, hiện nay đang thực hiện thủ tục phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500.

– Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng được thành lập theo Quyết định số 1852 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 với quy mô diện tích 20 ha tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương) làm Chủ đầu tư, hiện nay đang thực hiện thủ tục phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500.

– Cụm công nghiệp Thanh Thịnh được thành lập theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 với quy mô diện tích 50,0 ha tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới do Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn làm chủ đầu tư, hiện nay đang thực hiện thủ tục phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500.

(Ảnh Dự kiến bản đồ Phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh)

Bắc Kạn là tỉnh miền núi có vị trí địa lý không mấy thuận lợi, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, chia cắt mạnh nên suất đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cao hơn so với định mức và các địa phương lân cận. Do đó việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp là cần thiết, nhằm mục đích hỗ trợ một phần chi ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường, đưa cụm công nghiệp đi vào hoạt động theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Để tăng cường vai trò quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực môi trường cụm công nghiệp và khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tham mưu xây dựng ban hành Quyết định nêu trên là hết sức cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương và đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tất cả các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xem tại đây!


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004931
Views Today : 100
Views This Month : 351
Views This Year : 36358
Total views : 50784
Language
Skip to content