Trang chủThống kê báo cáo

Thống kê báo cáo

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 09/4/2024, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 35/QĐ-SCT về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Sở Công...

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content