Trang chủThống kê báo cáo

Thống kê báo cáo

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005097
Views Today : 108
Views This Month : 2395
Views This Year : 4884
Total views : 65424
Language
Skip to content