Cải cách hành chính

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 qua điều tra, khảo sát đạt 89,07%

Theo kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của...

Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua trực tuyến năm 2022 của Sở Công Thương đạt 99,32%

Với tổng số 15.335 hồ sơ phát sinh trong năm 2022, trong đó: Hồ sơ trực tuyến 15.219 hồ sơ, trực tiếp và qua...

Sở Công Thương thực hiện tốt công tác đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Văn bản số 4483/UBND-NCPC ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá việc giải quyết...

Thông báo phân công công chức Sở Công Thương trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn...

Thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách nhân...

Kết quả đạt được trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và một số giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp...

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính phủ điện tử hướng...

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ...

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng...

Sở Công Thương hoàn thành chỉ tiêu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc số hóa kết quả giải quyết...

Sở Công Thương Bắc Kạn thông báo Danh mục Dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và...

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ...

Sở Công Thương Bắc Kạn thông báo danh mục dịch vụ công cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần và dịch...

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục...

SỞ CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “KHÔNG CHỜ”

Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004672
Views Today : 54
Views This Month : 3488
Views This Year : 3488
Total views : 17914
Language
Skip to content