Cải cách hành chính

Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua trực tuyến 4 tháng đầu năm 2023 của Sở Công Thương đạt 99,33%

Với tổng số 6.743 hồ sơ phát sinh trong 4 tháng đầu năm 2023, trong đó: Hồ sơ trực tuyến 6.699 hồ sơ, trực...

Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm 2023 của Sở Công...

4 tháng đầu năm 2023, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tiếp nhận tại...

Thực hiện 42 nhiệm vụ, dự án về chuyển đổi số trong năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tổng thể...

Sở Công Thương tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2023

Ngày 18/04/2023, Sở Công Thương tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2023...

Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền công tác cải cách hành...

Kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính trong năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh ký vừa ban hành Kế hoạch...

Kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở Công Thương

Do có sự thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. Để công tác kiểm soát, đánh giá TTHC và...

Công bố TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 30/3/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trên...

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Qua việc kiểm tra, khảo sát, đánh giá trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua cho thấy, các...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004808
Views Today : 49
Views This Month : 1640
Views This Year : 22673
Total views : 37099
Language
Skip to content