Trang chủThống kê báo cáoCông khai ngân sách

Công khai ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2022

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005101
Views Today : 9
Views This Month : 127
Views This Year : 5030
Total views : 65570
Language
Skip to content