Trang chủThống kê báo cáoCông khai ngân sách

Công khai ngân sách

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2022

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004726
Views Today : 90
Views This Month : 3362
Views This Year : 12046
Total views : 26472
Language
Skip to content