Trang chủThống kê báo cáoCông khai ngân sách

Công khai ngân sách

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 09/4/2024, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 35/QĐ-SCT về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Sở Công...

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2022

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005259
Views Today : 93
Views This Month : 2032
Views This Year : 21995
Total views : 82535
Language
Skip to content