Trang chủTin tứcÝ kiến chỉ đạo, điều hành

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Thông báo công nhận kết quả thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính Sở Công Thương năm 2022

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SCT ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc công nhận kết quả...

Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-SCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm...

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại...

Nhằm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng...

Chuyển đổi số tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã

"Thông qua việc chuyển đối số, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có sự...

Cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp

Trên địa bàn tỉnh hiện có 09 doanh nghiệp đăng ký bán hàng theo phương thức đa cấp, với 1.823 người tham gia bán...

Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát...

Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Công Thương

Sáng ngày 14/7/2022, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm...

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu...

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng...

Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm...

Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm...

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004672
Views Today : 127
Views This Month : 3561
Views This Year : 3561
Total views : 17987
Language
Skip to content