Trang chủTin tứcÝ kiến chỉ đạo, điều hành

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh Bắc Giang

Giải quyết đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị hỗ trợ, cho phép lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản cho phép các phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của tỉnh Bắc Giang được lưu thông vào, qua địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện...

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 379/UBND-GTCNXD yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Sở Công Thương giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các phòng, đơn vị thuộc Sở

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2021 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao cho ngành công thương tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bài VIẾT MỚI

Lượt truy cập

000060
Lượt truy cập hôm nay : 8
Truy cập trong tháng : 431
Truy cập trong năm : 3056
Tổng truy cập : 3285
Powered By Adam Hoàng
Language
Skip to content