Trang chủTin tứcThông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

Những điểm mới của Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Tiếp theo bài giới thiệu và phân tích các điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật BVQLNTD) năm 2023...

Sở Công Thương hướng dẫn chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực...

Kết quả thực hiện mô hình thí điểm Chuyển đổi số tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới

Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số...

Thông báo về việc Trung Quốc thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu đối với dưa hấu của Việt Nam

Theo thông tin trao đổi từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc Trung Quốc thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu...

Triển khai, giới thiệu, hướng dẫn, khai thác sử dụng Bộ pháp điển

Thực hiện Văn bản số 1945/UBND-NCPC ngày 27/3/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai, giới thiệu, hướng dẫn,...

Sở Công Thương Bắc Kạn tuyên truyền, phổ biến công chức,viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về...

Thực hiện Công văn số 2453/UBND-VXNV ngày 16 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền, phổ biến, hưởng...

Giới thiệu, hướng dẫn và khai thác sử dụng Bộ pháp điển

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và...

Thông tin các hoạt động Chương trình Xúc tiến Thương mại

Thực hiện Chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2024 và nhiệm vụ thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại trọng tâm năm...

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Cấp Thoát...

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27...

Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005251
Views Today : 72
Views This Month : 1356
Views This Year : 21319
Total views : 81859
Language
Skip to content