Bộ Công Thương triển khai, quán triệt Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp

Căn cứ Giấy mời số 96/GM-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Bộ Công Thương và Thực hiện Văn bản số 2450/UBND-GTCNXD ngày 16 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc kết nối tham dự hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Sáng ngày 23/4/2024, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) và Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(Bộ trưởng Bộ Công Thương – Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị. Nguồn: congthuong.vn)

Tại điểm cầu Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; đại diện UBND thành phố Bắc Kạn, UBND các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và đại diện chủ đầu tư CCN Nam Bằng Lũng, CCN Vằng Mười, CCN Thanh Thịnh, CCN Quảng Chu.

ại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn)

Tại điểm cầu các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Cục Công Thương địa phương đã thông tin, phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (Nghị định số 43/2024/NĐ-CP) mới được ban hành. Có nhiều ý kiến góp ý của Sở Công Thương các tỉnh trong đó tập trung vào các nội dung:

– Đề nghị xem xét sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

– Đề nghị hướng dẫn xử lý cụ thể đối với các cụm công nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý (hiện nay đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP);

– Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phù hợp vớinội dung Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đã được phê duyệt không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trên cơ sở các ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và Nghị định số 43/2024/NĐ-CP mới được ban hành đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác quản lý, phát triển CCN và xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ; giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển các CCN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, cũng như thúc đẩy phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ/ngành, địa phương tổng hợp, đề xuất với cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật chuyên ngành có liên quan trong thời gian tới./.

                                                                                        Nguyễn Thảo (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 39
Views This Month : 4354
Views This Year : 16764
Total views : 77304
Language
Skip to content