Trang chủTin tứcÝ kiến trả lời cử tri

Ý kiến trả lời cử tri

Trả lời kiến nghị Cử tri Sùng Văn Quạ (thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm) về hoạt động kinh doanh xăng...

Sở Công Thương nhận được Văn bản của UBND huyện Pác Nặm về việc kiểm tra, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến...

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 5835/UBND-TH ngày 06 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị...

Trả lời kiến nghị Cử tri Lý Thanh Tịnh (Thôn Nà Vài, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm) về xem xét hỗ trợ chi...

Sở Công Thương nhận được của UBND huyện Pác Nặm về việc kiểm tra, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của...

Trả lời kiến nghị cử tri Phạm Thị Hòa trú tại Tổ 7, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn có Văn bản số 199/HĐND-VP về việc đề nghị xem xét,...

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 4184/UBND-TH ngày 04 tháng 7 năm 2023 vềviệcgiải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ...

Trả lời kiến nghị của Cử tri Triệu Văn Khu (Tổ trưởng Tổ 11A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn) về việc dừng...

Sở Công Thương nhận được Văn bản của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về việc chuyển ý kiến Cử tri Triệu Văn...

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X (Bổ...

1. Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X Sau kỳ họp...

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 261/UBND-TH ngày 12 tháng 01 năm 2023 về việc  giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri...

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 5654/UBND-TH ngày 26 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị...

trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 4268/UBND-TH ngày 05 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content