Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 120/UBND-TH ngày 05 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh vềviệcgiải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X. Theo nội dung Báo cáo số 305/BC-HĐND ngày 29/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, cử tri Triệu Văn Xiên, thôn Nà Cáy, xã Địa Linh, huyện Ba Bể “Đề nghị mắc điện lưới cho 18 hộ dân chưa có điện tại khu Nà Cản thuộc thôn Nà Cáy, xã Địa Linh” và cử tri Vũ Như Hội, Chủ tịch UBND xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới“Đề nghị cấp điện lưới quốc gia cho hơn 10 hộ dân chưa có điện tại khu vực Keo Phò, thôn Nà Quang”. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

1.Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được Bộ Công Thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016, theo đó Dự án có mục tiêu cấp điện khoảng 3.524 hộ dân với nhu cầu vốn đầu tư 363,4 tỷ đồng, quy mô đầu tư 251,279 km đường dây trung áp, 220,761 km đường dây hạ áp và 73 trạm biến áp, nhưng đến hết năm 2020 chưa được Trung ương cấp vốn và dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020đến nay đã hết thời gian giai đoạn thực hiện.

Để tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6103/UBND-TH ngày 14/10/2020 về nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tổng nhu cầu vốn là 442,1 tỷ đồng và đã được Bộ Công Thương trình Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025” tại Tờ trình số 3462/TTr-BCT ngày 15/6/2021 (trong đó có tỉnh Bắc Kạn và danh mục cấp điện của các thôn, nhóm hộ mà cử tri kiến nghị).Tuy  nhiên, dự án trên chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện.

2.Việc đầu tư điện lưới quốc gia cho 18 hộ dân tại khu Nà Cản thuộc thôn Nà Cáy, xã Địa Linh, huyện Ba Bể và hơn 10 hộ dân tại khu vực Keo Phò, thôn Nà Quang, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới có điện lưới quốc gia phục vụsản xuất, sinh hoạt, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mớilà cần thiết, do đó đề nghị UBND cấp xã, cấp huyện xem xét, ưu tiên nguồn vốntừ các Chương trình mục tiêu quốc gia giaiđoạn 2021-2025đề xuất bổ sung danh mục để đầu tư xây dựng,cấp điện cho các nhóm hộ dânđã nêu trên và các nhóm hộ dân khác thuộc các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn các xã của huyện.

Sở Công Thương trả lời để cử tri được biết./.

Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 27
Views This Month : 4342
Views This Year : 16752
Total views : 77292
Language
Skip to content