Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 7882/UBND-TH ngày 22 tháng 11năm 2023 vềviệcgiải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.Theo Báo cáo 229/BC-HĐNDngày 20/11/2023của Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh Bắc Kạn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trướckỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, cử tri Hoàng Văn Huấn, thôn Khuổi Sliến, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể kiến nghị “Đầu tư điện lưới quốc gia lên khu vực thôn Vằng Kheo, xã Mỹ Phương”;cử  tri  Triệu  Văn  Tiến, thôn Nặm  Lịa, xã Xuân La, huyện Pác Nặm kiến nghị “Kéo điện cho khoảng 10 hộ không có điện lưới thuộc thôn Nặm Lịa”;cử tri Hoàng Đức Tuấn, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn kiến nghị Đề nghị xem xét, đầu tư điện lưới quốc gia cho 7 thôn chưa có trên địa bàn xã Thượng Quan”.Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

  1. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được Bộ Công Thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016, theo đó Dự án có mục tiêu cấp điện khoảng 3.524 hộ dân với nhu cầu vốn đầu tư 363,4 tỷ đồng, quy mô đầu tư 251,279 km đường dây trung áp, 220,761 km đường dây hạ áp và 73 trạm biến áp, nhưng đến hết năm 2020 chưa được Trung ương cấp vốn. Để tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6103/UBND-TH ngày 14/10/2020 về nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó tổng nhu cầu vốn là 442,1 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách Trung ương 382 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 60,1139 tỷ đồng và Bộ Công Thương đã trình Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025” tại Tờ trình số 3462/TTr-BCT ngày 15/6/2021 (trong đó có tỉnh Bắc Kạn).Tuy nhiên, dự án trên chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện và dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn đến nay đã hết giai đoạn thời gian thực hiện.
  2. Việc đầu tư điện lưới quốc gia chohộ dân chưa có điện theo kiến nghị cử tri nêu trên là cần thiết, do đó đề nghị UBND cấp xã, cấp huyện xem xét, ưu tiên nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giaiđoạn 2021-2025để đầu tư xây dựngvà cấp điện cho các hộ dâncó điện phục vụsản xuất, sinh hoạt, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Sở Công Thương tổng hợp và trả lời cử tri được biết./.

ĐH
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 27
Views This Month : 4342
Views This Year : 16752
Total views : 77292
Language
Skip to content