Trang chủDịch vụ công trực tuyếnKết quả TTHC lĩnh vực Bán hàng đa cấp

Kết quả TTHC lĩnh vực Bán hàng đa cấp

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH GCOOP...

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 34/SCT-QLTM xác nhận đăng ký sửa đổi,...

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH ORIFLAME...

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 32/SCT-QLTM xác nhận đăng ký sửa đổi,...

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH AMWAY...

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 32/SCT-QLTM xác nhận đăng ký sửa đổi,...

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH NU...

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 30/SCT-QLTM xác nhận đăng ký sửa đổi,...

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH UNICITY...

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 28/SCT-QLTM xác nhận đăng ký sửa đổi,...

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam tại địa bàn tỉnh...

Để quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp theo đúng các quy định hiện hành, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Lý do chấm dứt hoạt động: Không thực hiện bổ sung hồ sơ và đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP do không có nhà phân phối hoạt động tại Bắc Kạn.

Xác nhận hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 87/SCT-QLTM xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam, theo đó Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại Bắc Kạn: Từ ngày 10 tháng 10 năm 2019, với các thông tin sau:

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005163
Views Today : 20
Views This Month : 3286
Views This Year : 11194
Total views : 71734
Language
Skip to content