Trang chủTin tứcThông tin Quy hoạch - Kế hoạch

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu...

Ngày 26/6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ...

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19 tháng 5 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Công bố Quy...

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ...

Ngày 28/4/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới đã ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch...

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

Ngày 26/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án...

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020, định...

Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2414/QĐ-UBNDphê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn,...

Danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 21/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc phê duyệt các đồ án quy...

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm...

Ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004995
Views Today : 129
Views This Month : 3270
Views This Year : 42112
Total views : 56538
Language
Skip to content