Trang chủTin tứcThông tin Quy hoạch - Kế hoạch

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch

Thành phố Bắc Kạn hướng đến phát triển đô thị sinh thái, hiện đại

Với vị trí là trung tâm của tỉnh, trong giai đoạn phát triển mới, thành phố Bắc Kạn được xác định là cực phát...

Phát triển cụm công nghiệp theo hướng bền vững

Cùng với việc đầu tư vào khu công nghiệp, Bắc Kạn cũng dành nhiều nguồn lực để thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ...

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Triển vọng phát triển và cơ hội đầu tư

Ngày 3/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 -...

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII phải khả thi, bảo đảm an ninh năng lượng

Sáng 31/10, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch...

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua (từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực), Bộ Công Thương đã thực hiện việc điều chỉnh bổ sung các...

Triển khai thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên...

Với mục tiêu nhằm cụ thể hóa các quan điểm cơ bản, mục tiêu của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu...

Ngày 26/6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ...

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19 tháng 5 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Công bố Quy...

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ...

Ngày 28/4/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới đã ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch...

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

Ngày 26/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005251
Views Today : 76
Views This Month : 1360
Views This Year : 21323
Total views : 81863
Language
Skip to content