Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

Ngày 26/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, với các nội dung sau:

  1. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 116,3 tỷ đồng (tăng 10 tỷ đồng);
  2. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh:

– Ngân sách trung ương: 81 tỷ đồng;

– Ngân sách huyện: 35,3 tỷ đồng (tăng 10 tỷ đồng).

Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới./.

Đàm Hoàng
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 154
Views This Month : 3295
Views This Year : 42137
Total views : 56563
Language
Skip to content