Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/4/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới đã ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn với những nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết chính sau:

  1. Nguyên tắc chung

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới theo chỉ đạo của UBND huyện Chợ Mới tại Văn bản số 88/UBND-KT&HT ngày 16/01/2023, cụ thể:

– Về sử dụng đất:

 + Đất Khu dịch vụ hỗ trợ: Điều chỉnh từ 25.502 m2 thành 57.850 m2 (tăng +32.348 m2). Khu dịch vụ hỗ trợ sau điều chỉnh có tổng diện tích 57.850 m2 chiếm tỷ lệ 7,77%.

+ Đất nhà máy: Điều chỉnh từ 448.431m2 thành 416.083m2 (giảm -32.348 m2) do chuyển 02 lô đất CN5, CN6 sang đất dịch vụ. Đất nhà máy sau điều chỉnh có tổng diện tích 416.083 m2 chiếm 55,92%.

– Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Điều chỉnh cao độ san nền và hạ độ dốc mái taluy khu vực ranh giới phía Đông Nam giáp khu núi cao và dân cư (lô đất L06), để đảm bảo an toàn.

+ Rà soát các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh.

– Những nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới.

  1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của loại đất dịch vụ hỗ trợ và đất nhà máy không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quy hoạch; bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch, được quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Xây dựng năm 2014. Tỷ lệ sử dụng đất giao thông, cây xanh, các khu kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn được quy định tại Bảng 2.6 QCVN 01:2021/BXD.

  1. Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật: Điều chỉnh cao độ san nền và hạ độ dốc mái ta luy khu vực ranh giới phía Đông Nam giáp khu núi cao và dân cư (lô đất L06), để đảm bảo an toàn.

– Điều chỉnh cao độ san nền lô 06: Hmax từ +140,10 lên +148,00.

– Điều chỉnh cao độ tim đường với độ cao tương ứng từ +140,00 lên +144,00 và từ +140,00 lên +148,00. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nông Thảo


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 151
Views This Month : 3292
Views This Year : 42134
Total views : 56560
Language
Skip to content