Trang chủChương trình, đề tài nghiên cứu khoa họcKhuyến công và Xúc tiến thương mại

Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Hỗ trợ xây dựng mô hình thương mại hai chiều nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thực hiện Quyết định 216/QĐ-BCT ngày 10/2/2023 của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển vùng đồng bào dân...

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Chiều 24/11, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa...

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm

Thực hiện Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh danh...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong nước” năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt...

“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ mộc gia dụng”

Thực hiện Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh...

“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bún tươi”

Thực hiện Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh danh...

Kết quả thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 18  tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc ban...

Kết quả đánh giá thực trạng ban đầu đối với tiểu dự án “Liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm phở khô...

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn về...

Kết quả đánh giá thực trạng ban đầu đối với tiểu dự án APIF: “Liên kết sản xuất tinh bột và miến dong...

Thực hiện Quyết định số 1184/QĐ-BCĐ ngày 04/7/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt tài...

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương

Ngày 21/11/2022, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005251
Views Today : 72
Views This Month : 1356
Views This Year : 21319
Total views : 81859
Language
Skip to content