Kết quả đánh giá thực trạng ban đầu đối với tiểu dự án “Liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm phở khô từ gạo Bao Thai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt tài trợ của Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP) tỉnh Bắc Kạn. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn, cùng với các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá, ghi nhận thực trạng ban đầu đối với tiểu dự án “Liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm phở khô từ gạo Bao Thai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, Thông tin chung về tiểu dự án:

Tên tiểu dự án: Liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm phở khô từ gạo Bao Thai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đơn vị thực hiện: Hợp tác xã Hồng Luân. Địa điểm triển khai tiểu dự án: Tại xã Tân Lập, xã Đồng Lạc, huyện Ba Bể và xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Thời gian thực hiện tiểu dự án: 12 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2022. Số hộ tham gia liên kết: 170 hộ, (trong đó, số hộ nghèo, cận nghèo 55 hộ chiếm 32%; số hộ khác là 115 hộ chiếm 68%), số hộ mới tăng thêm khi triển khai tiểu dự án là 100 hộ.

Tổng vốn đầu tư của tiểu dự án: 2.500.000.000 đồng, trong đó: Vốn đóng góp của Hợp tác xã: 1.530.000.000 đồng (chiếm 61%) trong đó: Đóng góp bằng hiện vật: 450.000.000 đồng, đóng góp bằng tiền: 1.080.000.000 đồng. Vốn tài trợ từ Quỹ APIF: 970.000.000 đồng (chiếm 39%)

Quỹ APIF hỗ trợ: Hỗ trợ phân bón; Một phần kinh phí đầu tư: (i) Hỗ trợ giống lúa cho các hộ dân liên kết; (ii) Giàn máy tích hợp chế biến phở; (iii) Chi phí tư vấn thiết kế và in bao bì, nhãn mác; (iv) Xây dựng Hệ thống số hóa quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hợp tác xã Hồng Luân đối ứng: Nhà xưởng sản xuất; Giàn máy làm bún; Thu mua thóc từ các hộ dân; Một phần kinh phí đầu tư: (i) Hỗ trợ giống lúa; (ii) Giàn máy tích hợp chế biến phở; (iii) Chi phí tư vấn thiết kế và in bao bì, nhãn mác; (iv) Xây dựng Hệ thống số hóa quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Thứ hai, thực trạng sản phẩm của đơn vị thực hiện:

Khách hàng tiêu thụ sản phẩm của HTX chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và một số khách hàng là các đại lý, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh như: HTX Huyền Hân; Cửa hàng nông sản Phương Đông – TP Bắc Kạn, Gian hàng OCOP huyện Chợ Đồn; huyện Ba Bể, Thái Nguyên, TP.Hà Nội, TPHCM,… Đặc biệt sau tuần lễ ngày hội nông sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức vào tháng 6/2022, thông qua Sở Công thương, Hợp tác xã đã xúc tiến, giới thiệu và chính thức ký kết thêm hợp đồng với 02 đại lý lớn tại Thành Phố Thái Nguyên và Thành Phố Hải Phòng với số lượng bình quân 40 tấn/ năm.

– Doanh thu năm 2021: 1.590.000.000 đồng

 (Thông tin, số liệu về thực trạng của đơn vị do Hợp tác xã Hồng Luân cung cấp tại cuộc làm việc đánh giá đầu kỳ)

Thứ ba, Thực trạng sản xuất gạo bao thai tại vùng liên kết thực hiện tiểu dự án

Tiểu dự án “Liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm phở khô từ gạo Bao Thai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” của Hợp tác xã Hồng Luân được thực hiện trên địa bàn xã Khang Ninh, huyện Ba Bể; xã Đồng Lạc, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn. Khi tiểu dự án được thực hiện sẽ đảm bảo tính liên kết bền vững và tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho Hợp tác xã, đồng thời tạo cơ hội cho hộ dân trồng gạo bao thai có nguồn đầu ra ổn định, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong vùng tiểu dự án.

Tiểu dự án “Liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm phở khô từ gạo Bao Thai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” của Hợp tác xã Hồng Luân được phê duyệt liên kết với 170 hộ trồng lúa tại xã Tân Lập, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn và xã Khang Ninh, huyện Ba Bể (số hộ nghèo và cận nghèo 55 hộ, số hộ khác 115 hộ) tương đương 12 tổ nhóm, trong đó số hộ tăng thêm khi triển khai là 100 hộ.

Tại thời điểm đánh giá đầu kỳ, Hợp tác xã đã triển khai liên kết với 67 hộ dân (trong đó có 15 hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ 21,4%) tại xã Tân Lập với diện tích đăng ký trồng lúa bao thai 10 ha, sản lượng thóc thu mua từ các hộ dân đã liên kết là 80 tấn/năm. Quá trình đánh giá đầu kỳ tiểu dự án, Hợp tác xã Hồng Luân đang triển khai phối hợp với UBND xã Tân Lập, UBND xã  Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn và UBND xã Khang Ninh, huyện Ba Bể để lấy nhu cầu của các hộ dân trồng lúa Bao Thai đăng ký tham gia liên kết cung ứng nguyên liệu cho Tiểu dự án nhằm phát triển thêm diện tích trồng mới, quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung để thuận lợi trong việc chăm sóc, bón phân vùng nguyên liệu trồng gạo bao thai năm 2023. Theo đó, khi thực hiện tiểu dự án hợp tác xã mở rộng vùng nguyên liệu tại 03 xã Tân Lập, Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn; xã Khang Ninh, huyện Ba Bể với số hộ mới liên kết tăng thêm là 100 hộ (trong đó có 40 hộ nghèo, cận nghèo) diện tích tăng thêm tối thiểu là 20 ha (gồm: Diện tích dự kiến liên kết mới tại xã Khang Ninh là 10ha, Diện tích dự kiến liên kết mới tại xã tại xã Đồng Lạc là 5ha, Diện tích dự kiến liên kết mới tại xã  tại xã Tân Lập là 5ha).

Để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất của Tiểu dự án, quá trình lấy nhu cầu liên kết mới của hộ dân tại các xã, Hợp tác xã Hồng Luân thực hiện ngay việc thu mua thóc bao thai vụ mùa năm 2022 cho các hộ dân tham gia liên kết. Hợp tác xã thực hiện ký hợp đồng liên kết tiêu thụ toàn bộ sản phẩm thóc bao thai với giá tối thiểu tại thời điểm hiện tại là 7.500đ/kg, giá thu mua có thể thay đổi tùy thuộc vào thị trường tại thời điểm thu mua. Hợp tác xã sẽ hỗ trợ một phần giống lúa, phân bón; tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa bao thai cho các hộ dân liên kết tham gia thực hiện tiểu dự án.

Quá trình đánh giá đầu kỳ Tiểu dự án tại các địa phương triển khai liên kết vùng nguyên liệu được chính quyền địa phương rất ủng hộ và tích cực hỗ trợ Hợp tác xã Hồng Luân tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiểu dự án và thực hiện cam kết của Hợp đồng liên kết giữa người dân và Hợp tác xã; đồng thời tại các địa phương liên kết vùng nguyên liệu cho tiểu dự án có số hộ dân và diện tích canh tác cây lúa Bao Thai lớn và tập trung./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005097
Views Today : 108
Views This Month : 2395
Views This Year : 4884
Total views : 65424
Language
Skip to content