Kết quả thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 18  tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế xã hội ngành Công Thương năm 2022. Kết quả thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 như sau:

Chương trình thực hiện thiết kế, in ấn 1400 tờ rơi, 65 pano tuyên truyền phổ biến các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sau khi thiết kế, in ấn hoàn thiện, Trung tâm đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường: Đức Xuân, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiến thuộc thành phố Bắc Kạn để phối hợp tuyên truyền và chuyển 1.400 tờ rơi tuyên truyền đến các tổ dân phố và dán 65 pano tuyên truyền tại Nhà văn hóa tổ nhân dân của 04 phường: Đức Xuân, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên.

Qua nội dung trên tờ rơi và pano tuyên truyền nhằm giới thiệu một số giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị thông dụng trong gia đình từ đó mong muốn giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm qua đó nâng cao nhận thức, chủ động, tích cực ứng dụng các giải pháp nhằm tiết kiệm và sử dụng các thiết bị điện một cách có hiệu quả cho cộng đồng và xã hội;

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức các nội dung của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2030 theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo sự lan tỏa, hưởng ích tích cực của nhân dân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 102
Views This Month : 270
Views This Year : 5173
Total views : 65713
Language
Skip to content