Năm 2022: Kinh tế – xã hội tiếp tục phục hồi và phát triển

Tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ), HĐND tỉnh khóa X diễn ra sáng 9/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đinh Quang Tuyên đã báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện

Báo cáo tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cho biết, trong năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2020 – 2025 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên báo cáo tại Kỳ họp

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đặc biệt là tiếp thu và chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị của HĐND tỉnh qua các kỳ họp, các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh; chủ động đề ra nhiều giải pháp, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành; ban hành các quyết định, kế hoạch cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng chương trình/kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Tập thể UBND tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác, quy chế làm việc để chỉ đạo, triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; duy trì chế độ họp theo đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh luôn sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền; quan tâm đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức giao ban hằng tuần và đột xuất để xử lý những vấn đề phát sinh; tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các ngành, địa phương. Qua đó, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh có bước phát triển cao hơn năm trước; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng; dịch Covid-19 được kiểm soát tốt; các lĩnh vực giáo dục, khoa học, tài nguyên và môi trường, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Kinh tế – xã hội tiếp tục khởi sắc

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, trong năm 2022, các hoạt động kinh tế của tỉnh được duy trì, phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 6,01%, trong đó: Nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,83%; công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 8,96%; dịch vụ tăng trưởng 6,25%. GRDP bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng/người, đạt 101% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 830 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; tổng chi ngân sách ước đạt 8.625 tỷ đồng, đạt 138% dự toán giao đầu năm.

Chế biến gỗ tại Công ty CP Đầu tư GOVINA (Khu công nghiệp Thanh Bình, Chợ Mới)

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2022 dự kiến tăng 8% so với cùng kỳ. Nông nghiệp phát triển ổn định. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi tích cực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 35 triệu USD (xuất siêu 11 triệu USD), đạt 140% KH, tăng 2,3% so với cùng kỳ; số lượt khách du lịch tăng 423% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì phát triển ổn định, dự ước đến hết năm, cả tỉnh có khoảng 1.200 doanh nghiệp và trên 330 hợp tác xã đăng ký hoạt động.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia được chủ động triển khai thực hiện gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Dự kiến hết năm, cả tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn, Quy hoạch di tích danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể được khẩn trương triển khai. Hiện nay, tỉnh đã trình Hội đồng thẩm định Trung ương thông qua, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3/2023.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được tích cực triển khai. Năm học 2021 – 2022, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung đạt 97,66%, vượt kế hoạch đề ra. Ước thực hiện đến hết năm 2022, tỉnh có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 104 trường. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai thực hiện theo kế hoạch, tỉnh duy trì kết quả 88% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt 86%, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2021. Các hoạt động thư viện, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, quảng cáo được tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình của tỉnh.

Công tác lao động, việc làm, chăm lo cho người có công, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới được các cấp, các ngành tích cực thực hiện. Trong năm 2022, đã tư vấn, giới thiệu việc làm ước đạt 7.000 lượt người, đạt 100% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 5.500 người, đạt 100% KH. Công tác giảm nghèo được thực hiện theo KH, kết quả sơ bộ rà soát, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh năm 2022 giảm khoảng 2,55%, đạt KH.

Công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công chức, viên chức được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, chỉ đạo.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, cơ quan quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; cơ quan công an của tỉnh thường xuyên theo dõi sát tình hình, chủ động ngăn chặn các âm mưu, ứng phó kịp thời các tình huống, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/Pages/nam-2022-kinh-te–xa-hoi-tiep-tuc-phuc-hoi-va-phat-trien-df31.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 55
Views This Month : 1850
Views This Year : 9758
Total views : 70298
Language
Skip to content