Cục Xúc tiến thương mại xác nhân đăng ký thực hiện khuyến mại cho Công ty TNHH Nestlé Việt Nam về chương trình “Ăn Tết Xanh, Đón Lộc Lành”

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Trả lời công văn số 2211/2022/DKKM ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại xác nhận Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại với nội dung sau:

– Tên chương trình khuyến mại: “Ăn Tết Xanh, Đón Lộc Lành”.

– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Toàn bộ sản phẩm của Nestlé Việt Nam thuộc nhãn hàng Milo, Maggi, Nescafé, Nestea, Kitkat và Bánh ăn sáng Nestlé (danh sách đính kèm).

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Chuyến du lịch thực địa (Chi tiết theo thể lệ).

– Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 20/01/2023.

– Địa bàn khuyến mại: Các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa có phân phối hàng hóa khuyến mại trên phạm vị toàn quốc; cửa hàng trực tuyến chính hãng của Nestlé Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử Tiki, Shopee, Lazada.

– Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng.

– Khách hàng của chương trình khuyến mại: Người tiêu dùng cá nhân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh soongs tại Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, mua sản phẩm khuyến mại và tham gia chương trình trong thời gian khuyến mại.

– Cơ cấu giải thưởng: Chi tiết theo thể lệ với tổng giá trị giải thưởng là: 665.893.800 đồng (Sáu trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm chín mươi ba nghìn tám trăm đồng).

– Công ty TNHH Nestlé Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao thưởng, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

– Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa (gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự), Công ty TNHH Nestlé Việt Nam phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hoá cho Sở Công Thương nơi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa trước khi thực hiện.

– Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng và phải được lập thành biên bản.

– Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 126
Views This Month : 3267
Views This Year : 42109
Total views : 56535
Language
Skip to content