Kết quả thực hiện đề tài

Kết quả đánh giá thực trạng ban đầu đối với tiểu dự án “Liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm phở khô...

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn về...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005001
Views Today : 96
Views This Month : 319
Views This Year : 42728
Total views : 57154
Language
Skip to content