Kết quả thực hiện đề tài

Kết quả đánh giá thực trạng ban đầu đối với tiểu dự án “Liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm phở khô...

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn về...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004804
Views Today : 128
Views This Month : 716
Views This Year : 21749
Total views : 36175
Language
Skip to content