Kết quả thực hiện đề tài

Năm 2023: Sở Công Thương có 02 sáng kiến, giải pháp quản lý được công nhận

Ngày 08/12/2023, Giám đốc Sở Công Thương đã ký Quyết định công nhận sáng kiến, giải pháp quản lý của cá nhân năm 2023. Theo...

Kết quả đánh giá thực trạng ban đầu đối với tiểu dự án “Liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm phở khô...

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn về...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005263
Views Today : 128
Views This Month : 2530
Views This Year : 22493
Total views : 83033
Language
Skip to content