Kết quả đánh giá thực trạng ban đầu đối với tiểu dự án APIF: “Liên kết sản xuất tinh bột và miến dong từ cây dong riềng đỏ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 1184/QĐ-BCĐ ngày 04/7/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt tài trợ của Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP) tỉnh Bắc Kạn. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn, cùng với các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá, ghi nhận thực trạng ban đầu đối với tiểu dự án APIF: “Liên kết sản xuất tinh bột và miến dong từ cây dong riềng đỏ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”. Kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, Thông tin chung về tiểu dự án:

Tên tiểu dự án: Liên kết sản xuất tinh bột và miến dong từ cây dong riềng đỏ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Đơn vị thực hiện: Hợp tác xã Yến Dương.  Địa điểm triển khai tiểu dự án: Tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể.

Thời gian thực hiện tiểu dự án: 13 tháng, bắt đầu từ tháng 7/2022. Số hộ tham gia liên kết: 150 hộ (trong đó số hộ nghèo và cận nghèo: 65 hộ, số hộ khác: 85 hộ), trong đó số hộ tăng thêm khi triển khai tiểu dự án là 110 hộ.

Tổng vốn đầu tư của tiểu dự án: 3.221.000.000 đồng, trong đó: Vốn đóng góp của Hợp tác xã: 1.961.000.000 đồng (chiếm 61%), trong đó: Đóng góp bằng hiện vật: 130.000.000 đồng, đóng góp bằng tiền: 1.831.000.000 đồng. Vốn tài trợ từ Quỹ APIF: 1.260.000.000 đồng (chiếm 39%)

Quỹ APIF hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư: Hỗ trợ phân bón cho hộ dân liên kết; Xe ô tô tải vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu; Hỗ trợ bộ máy nghiền củ dong cho các tổ nhóm liên kết; Dây chuyền chế biến miến dong; Xây dựng hệ thống số hóa quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Chi phí chi trả cho đơn vị tư vấn xây dựng Website thương mại điện tử để bán và giới thiệu các sản phẩm. Hợp tác xã Yến Dương đối ứng: Tập huấn kỹ thuật trồng dong riềng canh tác theo quy trình hữu cơ cho các hộ dân liên kết; Thu mua tinh bột dong từ các tổ nhóm; xây dựng nhà xưởng sơ chế, chế biến miến và các công trình phụ trợ; xây dựng hệ thống nhà màng phơi sấy miến từ năng lượng mặt trời; Một phần kinh phí đầu tư: (i) Hỗ trợ phân bón cho hộ dân liên kết; (ii) Hỗ trợ bộ máy nghiền củ dong cho các tổ nhóm liên kết; (iii) Dây chuyền chế biến miến dong; (iv) Xe ô tô tải vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu; (v) Xây dựng hệ thống số hóa quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm; (vi) Chi phí chi trả cho đơn vị tư vấn xây dựng Website thương mại điện tử để bán và giới thiệu các sản phẩm.

Thứ hai, Thực trạng sản xuất cây dong riềng đỏ tại vùng liên kết thực hiện tiểu dự án

Cây dong riềng đỏ đã được các hộ dân trồng tại xã Yến Dương từ nhiều năm nay, tập trung chủ yếu ở 03 thôn: Phiêng Phàng, Nà Pài và Phiêng Khăm. Tại thời điểm đánh giá Hợp tác xã Yến Dương đã triển khai liên kết trồng cây dong riềng đỏ với 35 hộ dân (trong đó có 20 hộ nghèo, cận nghèo và 15 hộ khác) tại các thôn: Phiêng Phàng, Nà Pài và Phiêng Khăm (xã Yến Dương), diện tích 04 ha (có danh sách hộ dân liên kết chi tiết kèm theo).

Vùng nguyên liệu dong riềng đỏ trồng tại xã Yến Dương

Quá trình đánh giá hiện trạng ban đầu đối với hộ dân tham gia liên kết đã tiến hành thu thập thông tin qua 08 phiếu thu thập thông tin (đối với 08 hộ dân) tại xã Yến Dương (trong đó có 04 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo, 03 hộ khác). Tổng hợp kết quả thu thập thông tin của một số hộ dân liên kết trồng dong riềng tại xã Yến Dương: Diện tích trồng dong riềng đỏ của mỗi hộ gia đình từ 1.000 – 2.000 m2. Năng suất bình quân/hộ đối với tinh bột dong riềng đạt 13 tấn/ha. Doanh thu bình quân từ bán nguyên liệu (bột dong) của hộ dân đạt 10,8 triệu đồng/hộ gia đình. Quá trình trồng cây dong riềng của các hộ dân tại xã Yến Dương đã được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật canh tác hữu cơ, sử dụng phân hữu cơ, các hộ đang bán một phần tinh bột dong riềng cho Hợp tác xã Yến Dương, một phần bán cho các tư thương khác với giá từ 15.000 – 18.000 đồng/kg tinh bột dong riềng (1.500 – 1.800 đồng/kg củ dong), quá trình mua bán nguyên liệu giữa Hợp tác xã Yến Dương và các hộ dân địa phương đã có sự cam kết tuy nhiên chưa có hợp đồng bao tiêu.

Quá trình đánh giá đầu kỳ tiểu dự án, Hợp tác xã Yến Dương đang triển khai lấy nhu cầu đăng ký của các hộ dân trồng dong riềng tham gia liên kết mới tại xã Yến Dương; hoạt động triển khai liên kết vùng nguyên liệu của tiểu dự án được chính quyền địa phương rất ủng hộ và tích cực hỗ trợ Hợp tác Yến Dương tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiểu dự án và thực hiện cam kết của Hợp đồng liên kết giữa người dân và Hợp tác xã; đồng thời tại xã Yến Dương là địa phương có số hộ dân và diện tích canh tác cây dong riềng tập trung thuận lợi cho việc xây dựng vùng nguyên liệu cho tiểu dự án./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005097
Views Today : 108
Views This Month : 2395
Views This Year : 4884
Total views : 65424
Language
Skip to content