Sở Công Thương giảm mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến

Thực hiện Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mới đây, ngày 23/4/2024 Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 19/TB-SCT về việc giảm mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, kể từ ngày 23/4/2024 đến hết ngày 31/12/2025, Sở Công Thương thực hiện giảm mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với 02 thủ tục hành chính cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

Áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Xem Thông báo chi tiết tại đây

                                                                                                             Lương Quyên


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 37
Views This Month : 4352
Views This Year : 16762
Total views : 77302
Language
Skip to content