Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 20/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.  

Thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp được sửa đổi, bổ sung lần này là thủ tục “Đăng  ký  sửa  đổi,  bổ sung  nội  dung  hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương”, bổ sung  trường  hợp chuyển  tiếp  theo  quy định    tại    Khoản    2 Điều  3  Nghị định  số 18/2023/NĐ-CP  ngày 28/4/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nội dung chi tiết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung tại Quyết định nêu trên đã được Sở Công Thương cập nhật tại cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “thủ tục hành chính”, địa chỉ: dichvucong.backan.gov.vn./.

(Có nội dung chi tiết Quyết định tại đây).

                                                                      (Lương Quyên – Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content