Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Với mục tiêu duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào giải quyết công việc được khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của cơ quan, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng thuộc Sở xử lý công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp Lãnh đạo Sở điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm việc. Ngày 22/01/2024 Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-SCT về Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương năm 2024.

Tại Kế hoạch đã đề ra một số nội dung và thời gian thực hiện của cả năm như: Trong quý I xây dựng Mục tiêu chất lượng của đơn vị; quý III, IV xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ; Tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo về duy trì hệ thống quản lý chất lượng; Rà soát, tuân thủ thực hiện theo quy trình đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung; Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ đã đề ra, trong năm 2024 tập thể Lãnh đạo Sở, thành viên Ban chỉ đạo ISO, các phòng thuộc Sở cần tiếp tục chỉ đạo, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào các hoạt động của cơ quan; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc tuân thủ các văn bản hướng dẫn và phù hợp với tình hình thực tế. Có như vậy mới thực hiện tốt mục tiêu của Hệ thống, góp phần công khai, minh bạch, giảm thiểu chi phí, thời gian của cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao./.

                                                                                                                 Lương Quyên


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 201
Views This Month : 2237
Views This Year : 10145
Total views : 70685
Language
Skip to content