Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 09/4/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn. 

Theo đó sửa đổi, bổ sung về thời hạn giải quyết 02 TTHC là: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện và Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

Nội dung chi tiết 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung tại Quyết định nêu trên đã được Sở Công Thương cập nhật tại cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “thủ tục hành chính”, địa chỉ: dichvucong.backan.gov.vn.

(Có nội dung chi tiết Quyết định công bố kèm theo tại đây).

                                                                                              Lương Quyên


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 33
Views This Month : 4348
Views This Year : 16758
Total views : 77298
Language
Skip to content