Bắc Kạn tăng 4 bậc xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương vào sáng nay (17/4).
Hội nghị Công bố Chỉ số PAR INdex và SIPAS năm 2023.
Hội nghị Công bố Chỉ số PAR INdex và SIPAS năm 2023.

Theo kết quả công bố, Chỉ số PAR Index của tỉnh Bắc Kạn tăng 4 bậc (đạt 84,24 điểm), vươn lên vị trí thứ 57 trên bảng xếp hạng toàn quốc (năm 2022 Bắc Kạn đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố).

Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) gồm 08 chỉ số thành phần: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế – xã hội.

Đáng chú ý, chỉ số thành phần về “Cải cách thủ tục hành chính” của Bắc Kạn có bước nhảy vọt, tăng 44 bậc so với xếp hạng năm 2022. “Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính”, “Cải cách tổ chức bộ máy”, “Cải cách chế độ công vụ”, “Cải cách tài chính công”, “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số”… đều tăng bậc trên bảng các chỉ số thành phần. Riêng chỉ số thành phần về “Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh” còn ở mức thấp, cần phải có sự tập trung cải thiện điểm số.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) kiểm tra, động viên cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn trong dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) kiểm tra, động viên cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn trong dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Kết quả tích cực và khá toàn diện về Chỉ số PAR Index năm 2023 là nhờ trong năm qua tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực, đổi mới quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe và quyết liệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể, sáng tạo và hiệu quả để tạo chuyển biến, cải cách trong từng lĩnh vực, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ Nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, gắn với các phong trào thi đua; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành công vụ nhiệm vụ, đặc biệt trong giải quyết các yêu cầu của tổ chức cá nhân… Nhờ đó, những kết quả cải cách đã đóng góp quan trọng vào thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023.

Chỉ số SIPAS năm 2023 được đánh giá, đo lường qua mức độ hài lòng của người dân đối với 09 nhóm chính sách công, gồm: Điện sinh hoạt; Trật tự, an toàn xã hội; An sinh xã hội; Giao thông đường bộ; Khám, chữa bệnh; Nước sinh hoạt; Giáo dục phổ thông; Cải cách hành chính; Phát triển kinh tế.

Đối với Chỉ số SIPAS năm 2023 của tỉnh còn đạt thấp, Bắc Kạn sẽ đưa ra các giải pháp hữu hiệu để cải thiện, nâng cao điểm số trong năm 2024./.

Nguồn: https://baobackan.vn/bac-kan-tang-4-bac-xep-hang-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023-post62740.html
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005224
Views Today : 140
Views This Month : 1613
Views This Year : 18578
Total views : 79118
Language
Skip to content