Tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức xúc tiến đầu tư

Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư được tỉnh Bắc Kạn xác định là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cùng với phương pháp xúc tiến truyền thống, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã luôn nỗ lực tìm kiếm, đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư. Tỉnh không chỉ chủ động mở rộng quan hệ và hợp tác với các tập đoàn lớn trong nước như Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Thái Bình, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam… mà còn tăng cường mở rộng với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…


Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư WIN HOLDINGS và các nhà đầu tư Hàn Quốc

Để thu hút đầu tư, tỉnh đã chú trọng duy trì các kênh đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Việc đổi mới tư duy và phương thức xúc tiến đầu tư được thể hiện rõ nét khi liên tục trong năm 2023, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp; tổ chức các cuộc họp chuyên đề để kiểm điểm, rà soát tình hình tổ chức lập các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy phát triển các dự án ngoài ngân sách, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án đầu tư thủy điện trên địa bàn tỉnh… Qua diễn đàn đối thoại và các cuộc họp, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực của nhà đầu tư, doanh nghiệp, được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng giải đáp, xem xét, xử lý, qua đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính sau khi chấp thuận chủ trương như đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, các ưu đãi đầu tư… để các dự án sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.

Với nhiều nỗ lực, lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 176 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 18.000 tỷ đồng; có 117 doanh nghiệp và 73 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.398 doanh nghiệp, 420 hợp tác xã.

Năm 2024 là năm then chốt của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, UBND tỉnh xác định các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phương án phát triển ngành, lĩnh vực; gắn các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động tuyên truyền đối ngoại để tận dụng hiệu quả nguồn kinh phí. Tận dụng cơ hội làn sóng đầu tư tái cấu trúc các chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu và đặc biệt của khu vực châu Á; tận dụng cơ hội từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA).

Tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức đầu tư, duy trì các kênh đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động tích cực đến các nhà đầu tư mới. Kiên quyết xử lý đối với những dự án chậm tiến độ, tái cấu trúc các dự án dừng sản xuất sớm hoạt động trở lại.

Bố trí, thu hút nguồn lực để tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng… theo quy định đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tạo tiền đề, định hướng, động lực phát triển kinh tế – xã hội và thu hút, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, thực hiện thủ tục cải cách hành chính trên môi trường điện tử để nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả; rà soát, cắt giảm các thủ tục phiền hà, không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư. Thay đổi tư duy, phương thức xúc tiến đầu tư từ cấp phép, cho phép sang phương thức phục vụ nhà đầu tư.

Tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông với nguyên tắc “Không gây phiền hà, sách nhiễu”; “Không trả hồ sơ quá một lần trong quá trình tiếp nhận, thẩm định và trình duyệt dự án”; “Không trễ hẹn”. Đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong xử lý công việc và thực hiện đúng thời gian cho ý kiến thẩm định.

Tăng cường hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính sau khi chấp thuận chủ trương, chứng nhận đầu tư; duy trì các kênh đối thoại với các nhà đầu tư để giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Coi việc xúc tiến đầu tư tại chỗ là kênh quan trọng và thông qua các nhà đầu tư đã thành công tại Bắc Kạn để trình bày về kinh nghiệm đầu tư và giới thiệu về môi trường đầu tư tại Bắc Kạn cho các nhà đầu tư khác.

Phát huy hiệu quả vai trò của cơ quan xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư. Tập trung vào các dự án mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế và khả năng tiếp nhận tốt như các các dự án chế biến nông, lâm sản, du lịch sinh thái, kết cấu hạ tầng công nghiệp…. Thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, mời gọi những nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư, đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư.

Tập trung và thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng, có tính liên kết vùng và hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp,… để tăng tính kết nối và tạo mặt bằng sạch thu hút các dự án đầu tư. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đã được phê duyệt trong giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; tuyến đường Chợ Mới – thành phố Bắc Kạn; Dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê – Khang Ninh, huyện Ba Bể; Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông khu vực xung quang hồ Ba Bể,… để tạo đà thu hút đầu tư phát triển du lịch, trọng tâm khai thác khu du lịch hồ Ba Bể làm động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp: Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Chu Hương, huyện Ba Bể; Vằng Mười, huyện Na Rì; Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II; hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Quảng Chu, Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, Cụm Công nghiệp Huyền Tụng, Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh nhằm mời gọi, xúc tiến đầu tư các dự án chế biến nông, lâm sản, công nghiệp dệt may, da giày,…

Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh, ưu tiên thu hút các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững./.
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005224
Views Today : 142
Views This Month : 1615
Views This Year : 18580
Total views : 79120
Language
Skip to content