Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 15/03/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Nghị định gồm 7 chương, 38 điều. Nghị định tiếp tục kế thừa những quy định đã khẳng định tính phù hợp tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP; chỉ bổ sung, sửa đổi các hạn chế của các Nghị định, các nội dung sửa đổi, bổ sung phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, khắc phục được những hạn chế, bất cập, đáp ứng yêu cầu và quản lý, phát triển cụm công nghiệp với các nội dung đổi mới như sau:

Theo Nghị định, ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp; công nghiệp cơ khí; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp dệt may, da giày; Công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử; công nghiệp năng lượng thông minh; công nghiệp công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học; Các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương cần được bảo tồn và phát triển…

Thành lập cụm công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: có trong Danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện; Có doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp không vượt quá 100 ha. Trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo quy trình mức độ 4 dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc nộp qua địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”.

 Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, tỉnh Bắc Kạn là địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư. Việc áp dụng các ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế, pháp luật về tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan và được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

 Về Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Ngân sách địa phương (đã bao gồm thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương) cân đối hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn (ưu tiên hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng bảo vệ môi trường các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động; hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu của cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, cụm công nghiệp phát triển theo hướng liên kết ngành, chuyên ngành, hỗ trợ, sinh thái, bảo tồn nghề truyền thống) theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Tại Nghị định, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tại các địa phương từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội từng giai đoạn; đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phù hợp với nội dung Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đã được phê duyệt không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện phương án, chính sách phát triển, quản lý cụm công nghiệp.

Theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh Bắc Kạn quy hoạch 27 cụm công nghiệp với tổng diện tích 676,4ha. Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đã thành lập được 07 CCN với tổng diện tích là 234,9ha, trong đó có 01 CCN diện tích 14,5ha cơ bản hoàn thành các hạng mục và đang thực hiện các thủ tục để cho nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án sản xuất, gia công giày, dép, đế giày xuất khẩu. Còn lại các CCN khác đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục kỹ thuật cụm công nghiệp để tạo mặt bằng sách đáp ứng nhu cầu thuê đất của các nhà đầu tư. Với những điểm mới trong Nghị định số 32/2024/NĐ-CP sẽ tạo hành lang pháp lý trong việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại địa phương ngày càng phát triển, thuận lợi.

Ảnh: Quy hoạch chi tiết dự án đầu tư sản xuất, gia công giày, dép, đế giày xuất khẩu tại CCN Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Nghị định số 32/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2024 thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP.

Chi tiết Nghị định số 32/2024/NĐ-CP Ngày 15/03/2024 Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại đây./.

                                                                                        Nguyễn Thảo (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 27
Views This Month : 4342
Views This Year : 16752
Total views : 77292
Language
Skip to content