Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Số lượng biên chế viên chức cần tuyển: 01 chỉ tiêu.

Chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về Kinh tế.

  1. Vị trí việc làm:

– Làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại) trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

– Nhiệm vụ tương ứng với vị trí việc làm: Viên chức phòng Khuyến công và Tư vấn, với nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động thu sự nghiệp, các lĩnh vực mà Trung tâm có đủ năng lực thực hiện và nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án.

  1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức điền Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Quầy số 08 – Sở Công Thương hoặc trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn/ (Danh mục TTHC của Sở Công Thương lĩnh vực Công chức, viên chức)

3.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2024.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Quầy số 08 – Sở Công Thương hoặc trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn/ (Danh mục TTHC của Sở Công Thương lĩnh vực Công chức, viên chức).

Chi tiết Thông báo Tuyển dụng xem Tại đây.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển xem Tại đây./.

                                                                                 – Sở Công Thương –


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 15
Views This Month : 4330
Views This Year : 16740
Total views : 77280
Language
Skip to content