CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2022

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022.

Sở Công Thương Bắc Kạn thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2022 cụ thể như sau:

  1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 153/QĐ-SCT ngày 22/12/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

21-12-2021-QD-cong-khai-du-toan-NS-2022-sua(22.12.2021_10h19p52)_signed.pdf

  1. Số liệu chi tiết theo các biểu số 01,02 đính kèm

21-12-2021-phu_luc_cong_khai_ngan_sach-Du-toan-2022_So-Cong-Thuong-.xls

 

Đàm Vĩnh Hoàng 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 69
Views This Month : 3803
Views This Year : 12487
Total views : 26913
Language
Skip to content