Cải cách hành chính

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định  số 64/2014/NĐ-CP  ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi...

Sở Công Thương xếp thứ 8 về Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 phê duyệt kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ...

Cải cách tài chính công tạo động lực phát triển kinh tế

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm công tác cải cách tài chính công, qua đó góp phần quản lý hiệu quả...

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết...

Ngày 20/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành...

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 16/02/2024, Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-SCT Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành...

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc...

Với mục tiêu duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào giải quyết công việc được...

UBND tỉnh tổng kết công tác chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách hành chính năm 2023

Chiều 17/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách hành chính (CCHC)...

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC,  nâng cao chất lượng...

Triển khai Kênh cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tỉnh Bắc Kạn

Nhằm đẩy mạnh cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; phục vụ  tương tác trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp,...

Sở Công Thương Bắc Kạn triển khai mô hình “30 phút tăng thêm vì dân”

Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, hướng đến mục tiêu...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005257
Views Today : 82
Views This Month : 1936
Views This Year : 21899
Total views : 82439
Language
Skip to content