Cải cách hành chính

Kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính trong năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh ký vừa ban hành Kế hoạch...

Kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở Công Thương

Do có sự thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. Để công tác kiểm soát, đánh giá TTHC và...

Công bố TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 30/3/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trên...

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Qua việc kiểm tra, khảo sát, đánh giá trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua cho thấy, các...

Công tác chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương

Trên cơ sở Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm...

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quý I năm 2023 của Sở Công Thương

Công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC được thực hiện theo đúng quy trình từ khâu tiếp nhận, chuyển bộ phận chuyên...

Đã hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử

Theo báo cáo của Công an tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai và hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu theo...

Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí về chỉ số CCHC mới sát với thực tế, đúng thực chất

Sáng 03/3, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức họp thống nhất kết quả đánh giá, xác định Chỉ số...

Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2023 Sáng 7/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình -...

Giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư hấp dẫn hơn

Phát triển hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, ưu đãi về thuế, chuyển đổi số, nâng hạng chỉ số về môi trường...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004925
Views Today : 126
Views This Month : 2824
Views This Year : 35863
Total views : 50289
Language
Skip to content