Cải cách hành chính

Sở Công Thương tổ chức đối thoại về thủ tục hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-SCT ngày 02/6/2023 của Sở Công Thương về tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân...

Đảng bộ Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan...

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm của người đứng...

Quy định mới về tinh giản biên chế

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, theo đó: Đối tượng thực hiện chính sách...

Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý; nữ CBCCVC trong diện quy hoạch lãnh đạo các cấp

Sáng ngày 18/5, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực...

Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua trực tuyến 4 tháng đầu năm 2023 của Sở Công Thương đạt 99,33%

Với tổng số 6.743 hồ sơ phát sinh trong 4 tháng đầu năm 2023, trong đó: Hồ sơ trực tuyến 6.699 hồ sơ, trực...

Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm 2023 của Sở Công...

4 tháng đầu năm 2023, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tiếp nhận tại...

Thực hiện 42 nhiệm vụ, dự án về chuyển đổi số trong năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tổng thể...

Sở Công Thương tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2023

Ngày 18/04/2023, Sở Công Thương tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2023...

Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền công tác cải cách hành...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004925
Views Today : 122
Views This Month : 2820
Views This Year : 35859
Total views : 50285
Language
Skip to content