Xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Đến nay Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định được hoàn thiện, đầy đủ và đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đăng tải để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bổ sung thêm ý kiến góp ý khác cho dự thảo để Sở Công Thương xem xét, tổng hợp theo quy định.

Chi tiết dự thảo Tờ trình Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn xem tại đây.

Chi tiết dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn xem tại đây.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Công Thương Bắc Kạn trước ngày 18/6/2022 theo địa chỉ: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để tổng hợp.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004925
Views Today : 122
Views This Month : 2820
Views This Year : 35859
Total views : 50285
Language
Skip to content