Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng, tham mưu Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương đăng tải để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho dự thảo, ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bổ sung thêm ý kiến góp ý khác cho dự thảo để Sở Công Thương xem xét, tổng hợp theo quy định.

Ý kiến góp ý gửi về Sở Công Thương Bắc Kạn trước ngày 15/4/2022 theo địa chỉ: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để tổng hợp./.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 106
Views This Month : 274
Views This Year : 5177
Total views : 65717
Language
Skip to content