Sở Công Thương triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2022

Ngày 08/4/2022, Sở Công Thương ban hành công văn số 448/SCT-QLTM triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 đề nghị phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;, các đơn vị quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

Theo đó, chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 là “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”, thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 15/4/2022 đến 15/5/2022

Các hoạt động chính gồm: Thực hiện chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm (tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; các quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện, kiến thức về ATTP; tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tiếp nhận bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tiếp nhận hồ sơ tự công bố thực phẩm); thực hiện thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm từ tỉnh đến xã; thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

Kim Oanh (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 1
Views This Month : 1031
Views This Year : 43440
Total views : 57866
Language
Skip to content