Cụm thi đua số III tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 17/02/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-BCT phân chia Khối, Cụm thi đua của ngành Công Thương. Theo Quyết định, Bộ Công Thương phân chia Khối, Cụm thi đua của ngành Công Thương gồm: 17 Khối thi đua, 11 Cụm thi đua và Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn là 1 trong 4 tỉnh nằm trong Cụm thi đua số III gồm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc Bộ 1 (gồm Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang).

Theo đó, ngày 12/01/2024 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua số III các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Bắc Kạn.

Tại Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tổ chức chấm điểm thi đua năm 2023 của các đơn vị thành viên. Trong năm 2023, các Sở Công Thương trong Cụm thi đua đã tích cực triển khai các phong trào thi đua gắn với công tác chuyên môn; chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển ngành Công thương theo “Chủ trương, chính sách công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tham mưu cho tỉnh và cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Năm 2024, các đơn vị trong Cụm Thi đua sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với những nội dung, mục tiêu cụ thể, động viên toàn thể CC, VC, NLĐ tham gia các phong trào lao động sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung thi đua tập trung vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp. Chú trọng phát động thi đua trên các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua đồng hành cùng với “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Bên lề Hội nghị, đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam, nữ với sự tham gia của hơn 40 vận động viên đến từ Sở Công Thương các tỉnh, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao của các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua; tạo sân chơi lành mạnh, cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các vận động viên. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và công tác./.

Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 27
Views This Month : 4342
Views This Year : 16752
Total views : 77292
Language
Skip to content