Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028; là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Bắc Kạn và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024); kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 – 24/8/2024).

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2929-28/7/2024) với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

– Thời gian tổ chức chia làm 2 đợt:

+ Đợt 1 (từ khi phát động đến 31/7/2024): Thi đua chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và kỷ niện 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh.

+ Đợt 2 (từ 01/8/2024 đến 31/12/2024): Thi đua cao điểm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

– Nội dung thi đua bao gồm:

+ Thi đua tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh trong các cấp công đoàn; xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Thi đua phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025) của tỉnh; thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ
Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam
lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029.

+ Triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn phải tập trung cụ thể hoá chủ đề thi đua năm 2024 gắn với phong trào thi đua  “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; vận động đoàn viên, CNVCLĐ ra sức phát huy hiệu quả Chương trình 01 triệu sáng kiến, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy tăng năng suất lao động; cán bộ, công chức thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tích cực tham gia các phong trào thi đua chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

+ Tiếp tục cụ thể hoá chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí phù hợp cho từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là các phong trào: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”…; đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp vượt khó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh.

+ Thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

+ Thi đua vượt khó, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thi đua nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, đổi mới phương pháp làm việc, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu ‘Tất cả vì đoàn viên, người lao động”.

Thông qua đợt phát động thi đua nhằm tuyên truyền, vận động và tạo khí thế sôi nổi trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn, ra sức thi đua nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của năm 2024. Phát huy những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh./.

Đàm Hoàng
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 34
Views This Month : 4349
Views This Year : 16759
Total views : 77299
Language
Skip to content