Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 6/7/2023, tại Hội trường Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị là Bà Hoàng Thị Thúy –  Giám đốc Sở Xây dựng (đơn vị Trưởng khối), ông Đinh Huy Hoàng – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn (Đơn vị Phó Trưởng khối) và đại diện lãnh đạo, chuyên viên tham mưu công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thành viên của Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật.

Khối thi đua các cơ quan kinh tế – kỹ thuật với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong khối là tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp, đầu tư các dự án giao thông, dân dụng – công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật (KT-KT) có 11 đơn vị bao gồm: Sở Xây dựng (Trưởng khối), Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT (Phó Trưởng khối), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể .

Ngay từ đầu năm, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023;Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 của UBND tỉnh vàChương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật đã phát động thi đua năm 2023 tại Văn bản số 409/TĐKT-KTKT ngày 14/3/2023 và các đơn vị thành viên của Khối đã tổ chức Đăng ký thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 2023 của các thành viên trong khối. Theo đó, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác. Các phong trào thi đua đã có nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, sát với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong Khối nhằm góp phần hoàn thành nhanh hơn, kịp thời hơn, chất lượng cao hơn các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra.

6 tháng cuối năm 2023, các đơn vị trong Khối tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content