73 sản phẩm đủ điều kiện phân hạng OCOP cấp tỉnh năm 2021

Thực hiện mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP mới, nâng cao chất lượng sản phẩm đã được công nhận, năm 2021, Bắc Kạn có 73 sản phẩm đăng ký tham gia, đủ điều kiện đánh giá phân hạng OCOP cấp tỉnh.
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn tổ chức chấm điểm để phân hạng các sản phẩm đăng ký của năm 2021

Thực hiện số hóa trong đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện qua phần mềm sohoaocop.vn từ ngày 21/11/2021 đến 26/11/2021. Trong phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP này, các chủ thể chỉ cần đăng ký tài khoản, thực hiện nộp hồ sơ sản phẩm online theo hướng dẫn. Các sản phẩm tham gia OCOP được các cơ quan chức năng đánh giá, chấm điểm theo 3 nhóm tiêu chí chính, gồm: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị; các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm. Kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP sẽ là cơ sở để Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tiến hành chứng nhận, cấp sao cho sản phẩm. Ứng dụng phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm không chỉ giảm bớt thủ tục, dễ dàng tìm kiếm thông tin, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường mà còn góp phần đẩy nhanh quá trình chuẩn bị hồ sơ, đánh giá sản phẩm của các cơ quan một cách hiệu quả, công khai, minh bạch.

Cũng như mọi năm, việc kiểm tra, đánh giá phân hạng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, bao gồm kiểm tra hồ sơ và kiểm nghiệm, kiểm tra thực tế tại cơ sở. Đoàn công tác đã kiểm tra 7 chủ thể OCOP. Qua kiểm tra Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao BK FOODS (thành phố Bắc Kạn) đối với sản phẩm Trà hoa vàng, Trà Giảo cổ lam rừng, Đoàn công tác đã kiểm tra quy trình sản xuất, sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương, sử dụng lao động địa phương, thị trường tiêu thụ sản phẩm và một số nội dung khác có liên quan. Hệ thống máy móc thiết bị phù hợp với năng lực sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả đạt yêu cầu.

Kiểm tra tại hộ kinh doanh Đàm Quỳnh Mai (Ba Bể) với sản phẩm Quỳnh Mai Homestay, Đoàn công tác đã kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng lao động địa phương, kiến trúc và cảnh quan môi trường, chất lượng về điều kiện kinh doanh dịch vụ, chất lượng an toàn và an ninh trật tự, tính hoàn thiện của quá trình dịch vụ, hoạt động trải nghiệm. Các nội dung đạt yêu cầu và Đoàn công tác đề nghị hộ kinh doanh bố trí gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống của địa phương; cải tạo lại cảnh quan môi trường và đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm.

Đối với kết quả kiểm nghiệm, 30/30 sản phẩm đạt yêu cầu, có các chỉ tiêu kiểm nghiệm trong giới hạn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau 2 lần đánh giá, trong tổng số 73 sản phẩm đăng ký tham gia phân hạng có 2 sản phẩm đăng ký nâng hạng sao, 18 sản phẩm đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, 53 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu (tăng 28 sản phẩm so với năm 2020). Sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đa dạng thuộc 4 ngành sản phẩm của Chương trình OCOP gồm: Ngành thực phẩm; ngành đồ uống; ngành thảo dược; ngành dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng.

Trong 18 sản phẩm đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận, có 16 sản phẩm trình UBND tỉnh cấp lại giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021; 2 sản phẩm đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá sản phẩm OCOP Quốc Gia.

Đối với 53 sản phẩm mới tham gia đánh giá năm 2021, có 3 sản phẩm đạt 90 điểm trở lên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá sản phẩm OCOP Quốc gia; 39 sản phẩm đủ điều kiện trình UBND tỉnh ra Quyết định cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1; 11 sản phẩm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm để trình UBND tỉnh ra Quyết định cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2, năm 2021.

Đối với sản phẩm đề nghị nâng hạng sao, có 2 sản phẩm tham gia đánh giá, trong đó có 1 sản phẩm đủ điều kiện nâng từ 3 sao lên 4 sao; 1 sản phẩm giữ nguyên hạng 3 sao.

 Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà đăng ký 3 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp Quốc gia
(Ảnh: Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax Nano Curcumin)

Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh sẽ công nhận kết quả xếp hạng đối với sản phẩm OCOP; qua đây mở ra cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn theo hướng bền vững./.

Nguồn: backan.gov.vn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 89
Views This Month : 3361
Views This Year : 12045
Total views : 26471
Language
Skip to content