Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 15 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, Quyết định quy định thống nhất mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ giữa các chợ cùng hạng (hạng 1, hạng 2, hạng 3); cùng nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ (nguồn vốn NSNN, nguồn vốn ngoài NSNN); cùng địa bàn (địa bàn huyện, địa bàn thành phố); cùng loại chợ (chợ thành thịchợ trung tâm huyện hoặc chợ nông thôn); cùng tính chất, cách thức kinh doanh tại chợ (kinh doanh cố định theo tháng hoặc kinh doanh cố định theo ngày (ngày chợ phiên)) và giữa các điểm, vị trí kinh doanh tương ứng tại chợ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được xây dựng đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, đảm bảo mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, có tính đến xu hướng phát triển trong thời gian tới, phù hợp hiệu quả hoạt động của chợ; có tính khuyến khích đối với các tiểu thương tham gia kinh doanh tại chợ, khuyến khích chợ hoạt động theo hình thức hoạt động hàng ngày và có kinh phí để bù đắp chi phí hoạt động của chợ, phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ phục vụ nhu cầu mua bán tại chợ; đảm bảo Quyết định được ban hành được áp dụng ổn định, lâu dài và phải đúng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định xem tại đây./.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today :
Views This Month : 3295
Views This Year : 42137
Total views : 56563
Language
Skip to content