Trang chủThông tin chungSơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Ông: Quách Mạnh Thắng Giám đốc ĐT: 0209.3810.291 Email: thangqm.ct@backan.gov.vn           Bà: Phạm Thị Thúy Vân Phó Giám đốc ĐT: 0976 903 854 Email: vanptt@backan.gov.vn

Phòng An toàn – Năng lượng

Ông: Ngọc Văn Thái Trưởng phòng ĐT: 0209.3875.388 Email: thainv.ct@Backan.gov.vn         Ông: Ma Kiên Thảo Phó Trưởng phòng ĐT: Email: thaomk.ct@backan.gov.vn  

Phòng Quản lý Công nghiệp

Ông: Nông Đình Thép Trưởng phòng ĐT: 0209.3810.723 Email: thepnd.ct@backan.gov.vn   Ông: Lô Đình Doãn Phó Trưởng phòng ĐT: 0209.3810.723 Email: doanld.ct@backan.gov.vn   ​

Thanh tra

Ông: Ngôn Biên Cương Chánh Thanh tra Sở ĐT: 0209.3872.105 Email: cuongnb.ct@backan.gov.vn

Phòng Quản lý Thương mại

    Ông: Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng ĐT: 0209.3872.104 Email: dungnv.ct@backan.gov.vn       Bà: Phạm Thị Dịu Phó Trưởng phòng ĐT: 0209.3872.104 Email: diupt.ct@backan.gov.vn      

Văn phòng

  Bà: Nông Thị Thảo Chánh Văn phòng ĐT: 0209.3872.120 Email: thaont.ct@backan.gov.vn     Bà: Hoàng Thị Huyền Phó Chánh Văn phòng ĐT: 0209.3870.599 Email: huyenht.ct@backan.gov.vn

Ban Giám đốc

  Giám đốc: Hà Sỹ Thắng Số điện thoại: 02093.811.005   Phó Giám đốc: Trần Văn Cường Số điện thoại: 02093.872.777   Phó Giám đốc: Đinh Lâm Sáng Số điện thoại: 02093.871.316   Phó...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

005090
Views Today : 69
Views This Month : 1658
Views This Year : 4147
Total views : 64687
Language
Skip to content