Ban Giám đốc

 

Giám đốc: Hà Sỹ Thắng

Số điện thoại: 02093.811.005

 

Phó Giám đốc: Trần Văn Cường

Số điện thoại: 02093.872.777

 

Phó Giám đốc: Đinh Lâm Sáng

Số điện thoại: 02093.871.316

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Cương

Số điện thoại: 02093.500.055

 


View Counter

005102
Views Today : 101
Views This Month : 269
Views This Year : 5172
Total views : 65712
Language
Skip to content